Kokei Uehara: 10º Presidente (04/2003 até 03/2009)

Compartilhe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Diretoria

Presidente: Kokei Uehara (2003-2008)
1º Vice: Reimei Yoshioka (2003-2004); Takanori Sekine (2005-2006); Jorge Yamashita (2007-2008)
2º Vice: Tadayoshi Wada (2003-2004); Reimei Yoshioka (2005-2006); Toshihiko Tarama (2007-2008)
3º Vice: Osamu Matsuo (2003-2006); Sadao Kayano (2007-2008)
4º Vice: Eiji Denda (2003-2004); Marcelo Hiroyuki Hideshima (2005-2006); Kihatiro Kita (2007-2008)
5º Vice: Tomoko Higuchi (2003-2004); Miyoko Shakuda (2005-2006); Elzo Sigueta (2007-2008)
6º Vice: Akira Kawaai (2004); Luiz Yuki (2005-2006); Emilia Tanaka (2007-2008)
7º Vice: Marcelo Hiroyuki Hideshima (2004); Akio Ogawa (2005-2006); Marcelo Shiraishi (2007-2008)

Secretário Geral: Mario Massanori Iwamizu (2003-2004); Elzo Sigueta (2005-2006); Anacleto Seitetsu Hanashiro (2007-2008)
1º Secretário: Milton Sugahara (2003-2004); Anacleto Seitetsu Hanashiro (2005-2006); Hiroshi Komori (2007-2008)
2º Secretário: Seizi Oga (2003-2004); Akira Kawaai (2005-2006); Coji Yanaguita (2007-2008)
3º Secretário: Wilma Kiyoko Vieira da Motta (2003-2006)

Diretor Tesoureiro: Masamitsu Kawauchi (2003-2004); Eiji Denda (2005-2006); Oridio Kiyoshi Shimizu (2007-2008)
1º Tesoureiro: Mário Tadami Seó (2003-2004); Milton Sugahara (2005-2006); Gerson Shitoshi Fukanoki Kunii (2007-2008)
2º Tesoureiro: Harumi Arashiro Goya (2003-2008)
3º Tesoureiro: Kyoko Yanagida Nakagawa (2003-2004); Victor Kobayashi (2005-2006)

Diretor de Comunicação: Akio Ogawa (2003-2004); André Tatsuhiko Korosue (2005-2006); Victor Kobayashi (2007-2008)
Diretores de Esportes: Elzo Sigueta e Roberto Someya (2003-2004); Tomio Katsuragawa (2005-2006); Jorge Yuji Shimao (2007-2008)
Diretor de Planejamento e Orçamento: Marcelo Nagao (2004); Samuel Yoshio Buyo (2005-2006); Marcelo Hashimoto (2007-2008)
Diretor Cultural: Léo Sussumu Ota (2004-2008)
Diretor Social: Luiz Yuki (2004); Kyoko Yanagida Nakagawa (2005-2006); Júlia Takako Honda (2007-2008)
Diretora de Assistência Social: Kyoko Yanagida Nakagawa (2007-2008)

Diretores: Armando Kihara (2003-2004); Hiromi Tani (2003-2004); Osvaldo Yokomizo (2003-2004); Roberto Kunihiko Okinaka (2003-2006); Sumi Mizumoto (2003-2006); Tomio Katsuragawa (2003-2004) (2007-2008); Toru Iwasaki (2003); André Tatsuhiko Korosue (2004); Victor Kobayashi (2003-2004); Iossuke Tanaka (2005-2006); Tadayosi Wada (2005-2006); Tomoko Higuchi (2005-2006); Issui Takahashi (2007-2008); Marcelo Hiroyuki Hideshima (2007-2008); Yuho Morokawa (2007-2008); Yutaka Toyota (2007-2008)

Representantes Regionais: Giro Igarashi (2003-2004); Hanji Maki (2003-2008); Hélio Keiichi Mori (2003-2008); Jorge Ueno (2003-2005); Kosuke Ono (2003-2008); Kunio Fujisawa (2003); Masaki Nakamura (2003); Satoru Watanabe (2003-2004); Takumi Shimada (2003-2004); Tetsuo Kanno (2003-2008); Toshikazu Kawamura (2003-2004); Tsugugo Toma (2003-2004); Yasuhiro Yajima (2003-2004); Yoshiyuki Funada (2003-2006); Yukio Hatano (2003-2006); Masami Tashiro (2004-2008); Alberto Kenichi Sakakisbara (2005-2008); Jorge Yamawaki (2005-2008); Kazoshi Shiraishi (2005-2008); Kiyoji Nakayama (2005-2008); Luiz Hiroshi Nishimori (2005-2008); Tadayoshi Hanada (2005-2008); Yoshimi Shintaku (2005); Kazuhiro Mori (2006-2008); Roberto Yoshifumi Kawasaki (2006-2008); Akiyoshi Shikada (2007-2008); Getúlio Nishihata (2007-2008); Hiroshi Endo (2007-2008); Koremoto Murayama (2007-2008); Marcos Paulo Tiguman (2007-2008); Mario Katsumi Jisaka (2007-2008); Massaro Fugiy (2007-2008); Naya Baba (2007-2008); Roberto Mamoro Fujimoto (2007-2008); Toshiaki Honda (2007-2008); Toshiaki Yamamura (2007-2008); Toshio Koketsu (2007-2008)

Conselho Deliberativo

Presidente: Tuyoci Ohara (2003-2006); Kazuo Watanabe (2007-2008)
1º Vice: Hirofumi Ikesaki (2003-2006); Tuyoci Ohara (2007-2008)
2º Vice: Takeshi Honda (2003-2006); Masato Ninomiya (2007-2008)
3º Vice: Toshihiko Tarama (2003-2006); Wilma Kiyoko Vieira da Motta (2007-2008)
1º Secretário: Mituo Hirata (2003-2004); Kiyoshi Harada (2005-2008)
2º Secretário: Helena Naomi Mizumoto (2003-2006); André Tatsuhiko Korosue (2207-2008)
3º Secretário: Yoshio Kawano (2003-2006); Ricardo Kiyoshi Sasaki (2007-2008)

Secretário Geral Administrativo: Eduardo Goo Nakashima

Confira o calendário de eventos completo