Acompanhe sua cerejeira

Bosque: “60 anos do Imperador Naruhito e início da Era Reiwa”

60-A01: Bonten Shibata
60-A02: Tokubumi Shibata
60-A03: Tieko Shimomoto
60-A04: Hatiro Shimomoto
60-A05: Carlos Kendi Fukuhara
60-A06: Lúcia Akiko N. Fukuhara
60-A07: Carlos Harasawa
60-A08: Irene T. Uematsu Harasawa
60-A09: Harumi Arashiro Goya
60-A11: Marcelo Hiroyuki Hideshima
60-A12: Caroline Mei Hideshima
60-A13: Noritaka Yano
60-A14: Tereza Mieko Yano
60-A15: Terio Uehara
60-A16: Yyunko Uehara
60-A17: Marina H. Maeda Tikazawa
60-B01: Inácio Hirayama
60-B02: Henrique Matsuo
60-B04: Chizuru Tomishigue Toma
60-B05: Mônica Mitie Uezono
60-B06: Walter Ihoshi
60-B07: Kokei Uehara
60-B08: Consuelo Moromizato Yoshida
60-B09: Rubens Yoshida
60-B10: Angela Tamiko Hirata
60-B11: Nise Hitomi Yamaguchi
60-B12: Teruco Araki Kamitsuji
60-B13: Lucy Saemi Kamitsuji Hirata
60-B14: Júlia Takako Honda
60-C01: Família Matsunaga
60-C03: Cecília Massae Tamaki Suzuki
60-C04: Hirofumi Ikesaki
60-C05: Eiki Shimabukuro
60-C06: Naoe Namihira Shimabukuro
60-C07: Elisa Tamaki Kamitsuji
60-C08: Nelson Hitoshi Kamitsuji
60-C09: Eduardo Nakagaki Solanas
60-C10: Kenzo Nakagaki Solanas
60-C11: Maria Aurora Solanas Lerida
60-C12: Patrícia Murakami
60-C13: Leonardo Inomata
60-C14: Massahaki Shimada
60-D01: Mario Matsui
60-D02: Marli Furuno
60-D03: Olavo Mitsuo Kimura
60-D04: Rita de Cássia Fernandes Kimura
60-D05: Paulo Yasuo Fujinaga
60-D06: Carlos Hideaki Fujinaga
60-D07: Joe Hirata
60-D08: Erisson Thompson de Lima Junior
60-D09: Família Matsumoto