Kihatiro Kita: 11º Presidente (04/2009 a 03/2015)

Compartilhe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Diretoria

Presidente: Kihatiro Kita (2009-2014)
Presidente Honorário: Kokei Uehara (2009-2014)
1º Vice: Jorge Yamashita (2009-2012); Harumi Arashiro Goya (2013-2014)
2º Vice: Sadao Kayano (2009-2012); Jorge Yamashita (2013-2014)
3º Vice: Tomio Katsuragawa (2009-2012); Anacleto Seitetsu Hanashiro (2013-2014)
4º Vice: Harumi Arashiro Goya (2009-2012); Madoka Hayashi (2013-2014)
5º Vice: Marcelo Shiraishi (2009-2010); Madoka Hayashi (2011-2012); Ricardo Luís Nishimura (2013-2014)
6º Vice: Madoka Hayashi (2009-2010); Elzo Sigueta (2011-2012); Sadao Kayano (2013-2014)
7º Vice: Jorge Yuuji Shimao (2009-2010); Victor Kobayashi (2011-2012); Osamu Matsuo (2013-2014)

Secretário Geral: Anacleto Seitetsu Hanashiro (2009-2012); Roberto Yoshihiro Nishio (2013-2014)
1º Secretário: Roberto Yoshihiro Nishio (2009-2012); Kazusuke Nakamura (2013-2014)
2º Secretário: Vitório Isamu Ueno (2009-2010); Jorge Yuuji Shimao (2011-2014)

Diretor Tesoureiro: Gerson Shitoshi Fukanoki Kunii (2009-2012); Kenji Kiyohara (2013-2014)
1º Tesoureiro: Hiroshi Takahashi (2009-2012); Tetuya Fujimoto (2013-2014)
2º Tesoureiro: Kenji Kiyohara (2009-2012); Takao Yamada (2013-2014)

Diretor de Comunicação: Victor Kobayashi (2009-2010); Claudio Hagime Kurita (2011-2012); Léo Sussumu Ota (2013-2014)

Diretores de Esportes: Elzo Sigueta (2009-2010); Mario Massayoshi Nakamura (2011-2012); Gerson Shitoshi Fukanoki Kunii (2013-2014)

Diretor de Planejamento: Maurício Makoto Miyasaki (2009-2010); Marcelo Shiraishi (2011-2012); Edson Issao Kuwabara (2013-2014)

Diretor Cultural: Leo Sussumu Ota (2009-2012); André Tatsuhiko Korosue (2013-2014)

Diretora Social: Teruco Araki Kamitsuji (2009-2014)

Diretor de Assistência Social: Reimei Yoshioka (2009-2014)

Diretores: Kiyoji Nakayama (2009-2014); Lidia Reiko Yamashita (2009-2012); Marcelo Hiroyuki Hideshima (2009-2012); Orídio Kiyoshi Shimizu (2009-2010); Tadayoshi Hanada (2009-2010); Akeo Uehara Yogui (2011-2014); Sunao Sato (2011-2014); Claudio Hagime Kurita (2013-2014); Mauricio Makoto Miyasaki (2013-2014)

Representantes Regionais: Akiyoshi Shikada (2009-2014); Artur Nakahara (2009-2014); Bernardo Yukishige Tibana (2009-2012); Hatsumi Tanji Sakakisbara (2009-2012); Isaac Yasuo Miyaoka (2009-2014); Jorge Yamawaki (2009-2012); Kazoshi Shiraishi (2009-2014); Kazuhiro Mori (2009-2012); Ken Nishikido (2009-2014); Kiyoji Nakayama (2009-2014); Kosuke Ono (2009-2014); Luiz Tsuneo Kitabayashi (2009-2014); Massaro Fugiy (2009-2014); Mitsuru Minami (2009-2012); Mitsutoshi Akimoto (2009-2014); Roberto Yoshifumi Kawasaki (2009-2012); Sérgio Norifumi Dói (2009-2012); Tadayoshi Hanada (2009-2014); Takumi Shimada (2009-2012); Toshiaki Yamamura (2009-2014); Toshio Koketsu (2009-2014); Tsuyoshi Yotsumoto (2009-2010); Yuji Ikuta (2009-2014); Akihide Takane (2011-2014); Elidio Yocikazu Sinzato (2011); Oscar Urushibata (2011-2012); Pedro Yano (2011-2014); Ricardo Hideo Itabashi (2011-2014); Rogério Hissao Umeoka (2011-2014); Seiti Sacay (2011-2014); Toyohiro Shimura (2011-2014); Luiz Kiyoshi Nakayama (2012); Acelino Sinjó Nakasato (2013-2014); Alberto Sakakisbara (2013-2014); Alcides Tadaki Sekitani (2013-2014); Hideyuki Kariya (2013-2014); Janio Akira Ishisaki (2013-2014); Katsuhide Maki (2013-2014); Rikiti Orikasa (2013-2014); Roxana Shinohara (2013-2014); Yuji Izawa (2014)

Conselho Deliberativo

Presidente: Tuyoci Ohara (2009-2010); Kiyoshi Harada (2011-2014)
1º Vice: Masato Ninomiya (2009-2014)
2º Vice: Mitsuo Nishime (2009-2010); Raul Massayoshi Takaki (2011-2014)
3º Vice: Emília Tanaka (2009-2012); Lidia Keiko Ogassavara Shimizu (2013-2014)

1º Secretário: André Tatsuhiko Korosue (2009-2010); Orídio Kiyoshi Shimizu (2011-2014)
2º Secretário: Décio Issamu Nakagawa (2009-2010); André Tatsuhiko Korosue (2011-2012); Tomio Katsuragawa (2013-2014)
3º Secretário: Lidia Keiko Ogassavara Shimizu (2009-2012); Rumiko Kusumoto (2013-2014)

Secretário Geral Administrativo: Eduardo Goo Nakashima

Confira o calendário de eventos completo