Diretores Regionais

DIRETORES REGIONAIS 2023/2025

Veja a lista dos Diretores Regionais do Bunkyo, da Gestão 2023/2025, espalhados por todo o país.
Regional Diretor
Suzano Reinaldo Katsumata
Mogi das Cruzes Shigeru Matsumoto
Santo André Isaac Yasuo Miyaoka
São Bernardo do Campo Kunime Iwamoto
Noroeste Shinichi Yassunaga
Alta Paulista Keniti Mizuno
Alta Sorocabana Toshio Koketsu
Alta Araraquarense Alberto Sakakisbara
Litoral Paulista Marise Harue Hirose Hashimoto
Sudoeste Silvio Yoshiharu Furukawa
Rio de Janeiro Shirley Atsumi
Minas Gerais Oscar Tadashi Shimizu
Norte do Paraná Eduardo Suzuki
Curitiba Rui Kiyoshi Hara
Dourados Nélio Kurimori
Campo Grande Nilson Tamotsu Aguena
Centro Oeste Paulista Claudio Terasaka
Centro Oeste Roberto Kazuyoshi Nakashima
Pará Adnaldo Oldair Souza – Kunimune
Amazonas Hajime Hattori
Santa Catarina Roxana Shinohara
Mato Grosso Jaime Shiguetoshi Matsunaga
São Paulo Norte José Matsuo Kanashiro
São Paulo Leste Sergio Ocimoto Oda
São Paulo Sul Paulo Terutika Akutsu
São Paulo Oeste Paulo Nishimura
Bahia Lika Kawano
Rio Grande do Sul Hiroshi Taniguchi

DIRETORES REGIONAIS 2021/2023

Veja a lista dos Diretores Regionais do Bunkyo, da Gestão 2021/2023, espalhados por todo o país.

地方理事 任期 : 2021年4月~2023年4月

Regional 地方名Diretor 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Shiguetake Tsuruta
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Reinaldo Katsumata
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
Shigeru Matsumoto
松本 茂
Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isaac Yasuo Miyaoka
宮岡 康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
Kunime Iwamoto
岩本 邦三
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田 忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Shinichi Yassunaga
安永 信一
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Keniti Mizuno
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈 俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Alberto Sakakisbara
榊原アルベルト
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Sadao Nakai
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Silvio Yoshiharu Furukawa
吉川シルビオ ヨシハル
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)
 
Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州
Shirley Atsumi
Minas Gerais
ミナスジェライス州
Oscar Tadashi Shimizu
Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Eduardo Suzuki
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Rui Kiyoshi Hara
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
Akemi Sakai
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Nilson Tamotsu Aguena
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)
Kuniyoshi Yasunaga
Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田 勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸 健(~2021)
Hajime Hattori
服部新(2021~)
Santa Catarina
サンタカタリーナ州
Roxana Shinohara
篠原ホシャナ
Mato Grosso
マットグロッソ州
Jaime Shiguetoshi Matsunaga
São Paulo Norte
サンパウロ市北部
José Matsuo Kanashiro
金城 ジョゼ 松夫
São Paulo Leste
サンパウロ市東部
Sergio Ocimoto Oda
小田 押本 セルジオ
São Paulo Sul
サンパウロ市南部
Jorge Kiyoshi Suzuki
鈴木 清
São Paulo Oeste
サンパウロ市西部
Paulo Nishimura
西村 パウロ
Bahia
バイーア州
Roberto Mizushima
水島 富士雄 ロベルト
Rio Grande do Sul
リオグランデ・ド・スル州
Hiroshi Taniguchi
谷口 浩

DIRETORES REGIONAIS 2019/2021

Veja a lista dos Diretores Regionais do Bunkyo, da Gestão 2019/2021, espalhados por todo o país.

地方理事 任期 : 2019年4月~2021年4月

Regional 地方名Diretor 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Shiguetake Tsuruta
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Reinaldo Katsumata
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
Shigeru Matsumoto
松本 茂
Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isaac Yasuo Miyaoka
宮岡 康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
Kunime Iwamoto
岩本 邦三
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田 忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Shinichi Yassunaga
安永 信一
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Keniti Mizuno
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈 俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Alberto Sakakisbara
榊原アルベルト
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Sadao Nakai
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Vale do Ribeira
リベイラ川沿岸(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)
Antonio Carlos Shimano
Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州
Shirley Atsumi
Minas Gerais
ミナスジェライス州
Oscar Tadashi Shimizu
Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Eduardo Suzuki
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Jaime Shiguetoshi Matsunaga
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
José Yoshihisa Shirota
城田ジョゼ芳久
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Nilson Tamotsu Aguena
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)
Kuniyoshi Yasunaga
Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田 勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸 健
Santa Catarina
サンタカタリーナ州
Roxana Shinohara
篠原ホシャナ
Mato Grosso
マットグロッソ州
Masanobu Kazurayama
São Paulo Norte
サンパウロ市北部
José Matsuo Kanashiro
金城 ジョゼ 松夫
São Paulo Leste
サンパウロ市東部
Sergio Ocimoto Oda
小田 押本 セルジオ
São Paulo Sul
サンパウロ市南部
Jorge Kiyoshi Suzuki
鈴木 清
São Paulo Oeste
サンパウロ市西部
Paulo Nishimura
西村 パウロ
Bahia
バイーア州
Roberto Mizushima
水島 富士雄 ロベルト
Rio Grande do Sul
リオグランデ・ド・スル州
Hiroshi Taniguchi
谷口 浩

Veja a lista dos Representantes Regionais do Bunkyo, da Gestão 2017/2019, espalhados por todo o país.
地方理事 任期 : 2017年4月~2019年4月

Regional 地方名Representante 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Júlio Uehara
上原ジュリオ
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Masachika Takaki
高木 政親
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
✝ Kiyoji Nakayama 中山 喜代治 (逝去 06/07/2017)
Shigeru Matsumoto 松本 茂
Vale do Paraíba
パライーバ川沿岸(サンパウロ州)

✝ Tetsuo Kanno 管野 鉄夫 (逝去 12/06/2017)

 

Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isaac Yasuo Miyaoka
宮岡 康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
✝ Artur Nakahara 中原アルツール (逝去 30/11/2017)
Satoro Matsufuji
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田 忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Shinichi Yassunaga
安永 信一
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Roberto Yoshifumi Kawasaki
川崎ロベルト
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈 俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Alberto Sakakisbara
榊原アルベルト
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Marise Harue Hirose Hashimoto
マリセ  春江  広瀬  橋本
Bragantina
ブラガンチーナ(サンパウロ州)
Rogério Hissao Umeoka
梅岡 ロジェリオ久雄
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Vale do Ribeira
リベイラ川沿岸(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)

Antonio Carlos Shimano

Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州

✝ Akiyoshi Shikada 鹿田 明義 (逝去 27/05/2018)

Minas Gerais
ミナスジェライス州
Elio Hideo Baba
馬場 英陵 英雄
Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Ricardo Rikichi Origassa
折笠 力己知 リカルド
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Rui Kiyoshi Hara
原 ルイ
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
José Yoshihisa Shirota
城田ジョゼ芳久
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Jorge Gonda
権田 ジョージ
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)

✝ Mitsutoshi Akimoto 秋本 満敏 (逝去 04/01/2019)

 

Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田 勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸 健
Santa Catarina
サンタカタリーナ州
Roxana Shinohara
篠原ホシャナ
Mato Grosso
マットグロッソ州
Tadafumi Takakura
高倉 忠文
São Paulo Norte
サンパウロ市北部
José Matsuo Kanashiro
金城 ジョゼ 松夫
São Paulo Leste
サンパウロ市東部
Sergio Ocimoto Oda
小田 押本 セルジオ
São Paulo Sul
サンパウロ市南部
Jorge Kiyoshi Suzuki
鈴木 清
São Paulo Oeste
サンパウロ市西部
Paulo Nishimura
西村 パウロ
Bahia
バイーア州
Roberto Mizushima
水島 富士雄 ロベルト
Rio Grande do Sul
リオグランデ・ド・スル州
Hiroshi Taniguchi
谷口 浩

Veja a lista dos Representantes Regionais do Bunkyo, da Gestão 2015/2017, espalhados por todo o país.
地方理事 任期 : 2015年4月~2017年4月

Regional 地方名Representante 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Júlio Uehara
上原ジュリオ
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Zenemon Yamamoto
山本 善左門
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
Kiyoji Nakayama
中山 喜代治
Vale do Paraíba
パライーバ川沿岸(サンパウロ州)
Tetsuo Kanno
管野 鉄夫
Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isaac Yasuo Miyaoka
宮岡 康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
Artur Nakahara
中原アルツール
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田 忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Shinichi Yassunaga
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Hideki Okamoto
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈 俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Alberto Sakakisbara
榊原アルベルト
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Jorge Ajifu
安次富 ジョージ
Bragantina
ブラガンチーナ(サンパウロ州)
Rogério Hissao Umeoka
梅岡 ロジェリオ久雄
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Vale do Ribeira
リベイラ川沿岸(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)
Sadao Sakai
堺貞夫
Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州
Akiyoshi Shikada
鹿田 明義
Minas Gerais
ミナスジェライス州
Elio Hideo Baba
馬場 英陵 英雄
Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Ricardo Rikichi Origassa
折笠 力己知 リカルド
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Rui Kiyoshi Hara
原 ルイ
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
José Yoshihisa Shirota
城田ジョゼ芳久
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Acelino Sinjo Nakasato
仲里 真常 アセリノ
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)
Mitsutoshi Akimoto
秋本 満敏
Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田 勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸 健
Santa Catarina
サンタカタリーナ州
Elidio Yocikazu Sinzato
新里 エリジオ よしかず
Mato Grosso
マットグロッソ州
Tadafumi Takakura
São Paulo Norte
サンパウロ市北部
José Kanashiro
金城ジョゼ
São Paulo Leste
サンパウロ市東部
Sergio Ocimoto Oda
小田 押本 セルジオ
São Paulo Sul
サンパウロ市南部
Jorge Kiyoshi Suzuki
鈴木 清
São Paulo Oeste
サンパウロ市西部
Paulo Nishimura

Veja a lista dos Representantes Regionais do Bunkyo, da Gestão 2013/2015, espalhados por todo o país.
地方理事 任期 : 2013年4月~2015年4月

Regional 地方名Representante 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Luiz Tsuneo Kitabayashi
北林ルイス恒男
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Hideyuki Kariya
刈谷 秀幸
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
Kiyoji Nakayama
中山 喜代治
Vale do Paraíba
パライーバ川沿岸(サンパウロ州)
 
Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isaac Yasuo Miyaoka
宮岡 康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
Artur Nakahara
中原アルツール
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田 忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Kazoshi Shiraishi
白石 一資
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Katsuhide Maki
真木 勝英
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈 俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Alberto Sakakisbara
榊原アルベルト
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Alcides Tadaki Sekitani
関谷 忠機 アルシーデス
Bragantina
ブラガンチーナ(サンパウロ州)
Rogério Hissao Umeoka
梅岡 ロジェリオ久雄
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Vale do Ribeira
リベイラ川沿岸(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村 敏明
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)
Massaro Fugiy
藤井マサル
Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州
Akiyoshi Shikada
鹿田 明義
Minas Gerais
ミナスジェライス州
Akihide Takane
高根 昭秀
Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Rikiti Orikasa
折笠力己知
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Janio Akira Ishisaki
石崎アキラジャニオ
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
Kosuke Ono
小野 亨介
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Acelino Sinjo Nakasato
仲里 真常 アセリノ
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)
Mitsutoshi Akimoto
秋本 満敏
Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田 勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸 健
Santa Catarina
サンタカタリーナ州
Roxana Shinohara
篠原ホシャナ
Mato Grosso
マットグロッソ州
Yuji Izawa
伊澤祐二
São Paulo Norte
サンパウロ市北部
Toyohiro Shimura
志村 豊弘
São Paulo Leste
サンパウロ市東部
Pedro Yano
矢野 ペドロ
São Paulo Sul
サンパウロ市南部
Ricardo Hideo Itabashi
板橋リカルド
São Paulo Oeste
サンパウロ市西部
Seiti Sacay
酒井 清一

Veja a lista dos Representantes Regionais do Bunkyo, da Gestão 2011/2013*, espalhados por todo o país.
地方理事 任期 : 2011年4月~2013年4月

Conheça também os sites das entidades regionais clicando sobre o nome da regional (em português).
* situação em 15/07/2011.

Regional 地方名Representante 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Luiz Tsuneo Kitabayashi
北林 ルイス 恒男
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Kazuhiro Mori
森和弘
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
Kiyoji Nakayama
中山喜代治
Vale do Paraíba
パライーバ川沿岸(サンパウロ州)

Oscar Urushibata

Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isaac Yasuo Miyaoka
宮岡康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
Artur Nakahara
中原アルツール
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Kazoshi Shiraishi
白石一資
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Roberto Kawasaki
川崎ロベルト
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Alberto Sakakisbara
榊原アルベルト
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Sérgio Norifumi Dói
土井紀文セルジオ
Bragantina
ブラガンチーナ(サンパウロ州)
Rogério Hissao Umeoka
梅岡 ロジェリオ久雄
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Mitsuru Minami
南 満
Vale do Ribeira
リベイラ川沿岸(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村敏明
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)
Massaro Fugiy
藤井 マサル
Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州
Akiyoshi Shikada
鹿田明義
Minas Gerais
ミナスジェライス州

Akihide Takane

Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Takumi Shimada
嶋田 巧
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Jorge Yamawaki
山脇ジョルジ
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
Kosuke Ono
小野亨介
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Bernardo Yukishige Tibana
知花幸重ベルナルド
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)
Mitsutoshi Akimoto
秋本満敏
Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸健
Santa Catarina
サンタカタリーナ州
Luiz Kiyoshi Nakayama
中山 ルイス
São Paulo Norte
サンパウロ市北部
Toyohiro Shimura
志村 豊弘
São Paulo Leste
サンパウロ市東部
Pedro Yano
矢野 ペドロ
São Paulo Sul
サンパウロ市南部
Ricardo Hideo Itabashi
板橋 リカルド
São Paulo Oeste
サンパウロ市西部
Seiti Sacay
酒井 清一

Veja a lista dos Representantes Regionais do Bunkyo, da Gestão 2009/2011*, espalhados por todo o país.
地方理事 任期 : 2009年4月~2011年4月

Conheça também os sites das entidades regionais clicando sobre o nome da regional (em português).
* situação em 5 de janeiro de 2011

Regional 地方名Representante 地方理事
Santo Amaro
サント・アマーロ(サンパウロ市南部)
Luiz Tsuneo Kitabayashi
北林 ルイス 恒男
Suzano
スザノ(サンパウロ州)
Kazuhiro Mori
森和弘
Mogi das Cruzes
モジ・ダス・クルーゼス(サンパウロ州)
Kiyoji Nakayama
中山喜代治
Vale do Paraíba
パライーバ川沿岸(サンパウロ州)
 
Santo André
サント・アンドレ(サンパウロ州)
Isac Yasuo Miyaoka
宮岡康雄
São Bernardo do Campo
サン・ベルナルド・ド・カンポ(サンパウロ州)
Artur Nakahara
中原アルツール
Campinas
カンピーナス(サンパウロ州)
Tadayoshi Hanada
花田忠義
Noroeste
汎ノロエステ(サンパウロ州)
Kazoshi Shiraishi
白石一資
Alta Paulista
汎パウリスタ(サンパウロ州)
Roberto Kawasaki
川崎ロベルト
Alta Sorocabana
汎ソロカバーナ(サンパウロ州)
Toshio Koketsu
纐纈俊夫
Alta Araraquarense
汎アララクァレンセ(サンパウロ州)
Hatsumi Tanji Sakakisbara
榊原丹治初美
Litoral Paulista
海岸地域(サンパウロ州)
Sérgio Norifumi Dói
土井紀文セルジオ
Bragantina
ブラガンチーナ(サンパウロ州)
 
Sudoeste
聖南西地域(サンパウロ州)
Mitsuru Minami
南 満
Vale do Ribeira
リベイラ川沿岸(サンパウロ州)
Toshiaki Yamamura
山村敏明
Alta Mogiana
汎モジアナ(サンパウロ州)
Massaro Fugiy
藤井 マサル
Rio de Janeiro
リオ・デ・ジャネイロ州
Akiyoshi Shikada
鹿田明義
Minas Gerais
ミナスジェライス州
Tsuyoshi Yotsumoto
四元強
Norte do Paraná
北パラナ(パラナ州)
Takumi Shimada
嶋田 巧
Curitiba
クリチバ(パラナ州)
Jorge Yamawaki
山脇ジョルジ
Dourados
ドウラドス(南マットグロッソ州)
Kosuke Ono
小野亨介
Campo Grande
カンポ・グランデ(南マットグロッソ州)
Bernardo Yukishige Tibana
知花幸重ベルナルド
Centro Oeste
中西部(ブラジリア連邦直轄地区)
Mitsutoshi Akimoto
秋本満敏
Pará
パラー州
Yuji Ikuta
生田勇治
Amazonas
アマゾナス州
Ken Nishikido
錦戸健